In deze aflevering bespreken we het thema CI / CD. Samen met onze gast Martin Ligtenberg praten we over wat CI / CD nu daadwerkelijk betekend. En kijken we op welke manieren je CI / CD pipelines kunt automatiseren. Ook praten we over wat er in de toekomst wellicht mogelijk zal zijn en waar de focus binnen dit thema naar onze mening naartoe gaat.

Bronnen:
https://www.consultancy.nl/nieuws/16755/continuous-integration-continuous-delivery-de-stap-na-agile

https://www.atlassian.com/continuous-delivery/principles/continuous-integration-vs-delivery-vs-deployment

https://www.polteq.com/kennisdeling/i4agile-ci-cd/

https://dev.to/credencys/8-best-practices-for-successful-implementation-of-devops-in-your-enterprise-2k93

https://www.gocd.org/2017/05/02/what-does-pipelines-as-code-really-mean/

SonarCloud:
https://sonarcloud.io/