Loading...
Dev Talks2021-11-11T10:04:27+01:00

16: REST APIs

In deze aflevering bespreken we de verschillende componenten van een REST API. We bespreken verschillende best practices in design, security, versioning en meer.

Serverless Cosmos:
https://devblogs.microsoft.com/cosmosdb/serverless-preview/

TypeScript 4.0:
https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-4-0/

Picnic PR-Leaderboard:
https://blog.picnic.nl/cryptocurrency-incentivised-code-reviewing-open-sourced-eb74d40d7670

API Design:
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/architecture/best-practices/api-design

ION Spec:
https://ionspec.org/

13: Automated Testing

In deze aflevering bespreken we hoe je je code kunt testen in de front-end, back-end en met integration tests. Onze gast Robbert Gertsen vertelt ons over de nieuwe manier van unit testen en we praten over hoeveel tests nu eigenlijk nodig zijn om de kwaliteit te waarborgen.

12: The future of cloud development

In deze aflevering bespreken we 2 projecten (Dapr en OAM) van Microsoft die de toekomst van cloud development gaan veranderen. We praten over hoe deze projecten ingezet worden, wat de voordelen zijn en hoe ze werken.

Azure COVID-19 response:
https://www.youtube.com/watch?v=eM1XN1dzp9Q

.NET 5 – Source generators:
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/introducing-c-source-generators/

Dapr (Distributed Application Runtime):
https://dapr.io/

OAM (Open Application Model):
https://oam.dev/

11: Microsoft Build 2020 Recap

In deze aflevering kijken we terug op Microsoft Build 2020. Welke interessante aankondigingen zijn er gemaakt op het gebied van .Net, Azure en Windows development en hoe gaan wij deze gebruiken in de toekomst.

Open API Generator:
https://openapi-generator.tech/

ISS Docking Simulator:
https://iss-sim.spacex.com/

Build 2020 Book of News:
https://news.microsoft.com/build-2020-book-of-news/

Build 2020 Online sessions:
https://mybuild.microsoft.com/sessions

C# 9 Blog post:
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/welcome-to-c-9-0/

.NET Multi-platform App UI (Maui):
https://github.com/dotnet/maui

10: Data & Analytics

In deze aflevering praten we samen met onze gast Bob Woets over data en analytics. We praten over wat er nieuw is binnen de wereld van BI en hoe developers steeds meer betrokken raken bij BI-projecten.

.Net Core op Linux:
https://dejanstojanovic.net/aspnet/2018/september/setting-up-net-core-development-environment-on-ubuntu-linux/
https://dev.to/rafalpienkowski/a-net-man-in-linux-world-i66

Microsoft Business Applications Summit:
https://www.microsoft.com/en-us/businessapplicationssummit

Github Satellite:
https://githubsatellite.com/

Microsoft learning:
https://powerbi.microsoft.com/nl-nl/learning/

Creates Blog:
https://creates.nl/artikelen

8: Resilient microservices

In deze aflevering bespreken we hoe wij onze microservices bestand kunnen maken tegen fouten van buiten. We kijken naar de verschillende tools die hier voor kunt gebruiken en welke development patterns er zijn die hierbij kunnen helpen.

Netflix Techblog:
https://netflixtechblog.com/making-the-netflix-api-more-resilient-a8ec62159c2d

Hystrix:
https://github.com/Netflix/Hystrix

Polly:
https://github.com/App-vNext/Polly

Ebay Techblog:
https://tech.ebayinc.com/engineering/application-resiliency-using-netflix-hystrix/

Pluralsight:
https://app.pluralsight.com/library/courses/azure-design-patterns-availability-resilience/table-of-contents

7: Micro Frontends, de laatste monolith

In deze aflevering bespreken we samen met Menno Veenhoven hoe je je front-end kunt opknippen in losse micro frontends. We bespreken welke voordelen dit bied en of er een “silver bullet” is om dit voor elkaar te krijgen.

Microsoft Teams plugin voor slack:
https://slack.com/apps/ARRK29W8N-microsoft-teams-calls-beta

Scroll:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-better-web#w_what-is-firefox-better-web-with-scroll

Pi-hole:
https://pi-hole.net/

Tools voor build-time intigratie:
https://nrwl.io/
https://octoperf.com/blog/2019/08/22/kraken-angular-workspace-multi-application-project/
https://github.com/lerna/lerna

Tools voor serverside intigratie:
https://podium-lib.io/
https://opencomponents.github.io/

Tools voor runtime intigratie:
https://vaadin.com/router

Samples:
https://12factor.net/

6: 14 dagen in quarantaine

In deze aflevering kijken we terug op de laatste 14 dagen. Hoe is het thuiswerken ons afgegaan? We kijken ook welke procedures en tools we gebruiken om het thuiswerken te verbeteren met het team waar we in werken.

Azure DevOps Estimate:
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-devlabs.estimate

Azure DevOps Retrospectives:
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-devlabs.team-retrospectives

Microsoft Whiteboard:
https://whiteboard.microsoft.com/

Google Jamboard:
https://jamboard.google.com/

IdeaBoardz:
https://ideaboardz.com/

Miro:
https://miro.com/

5: COVID-19 Thuiswerken voor developers

Door het corona virus gaan we de komende tijd thuiswerken met z’n allen. Hoe doe je dat nou en waar gaan we mee te maken krijgen? In deze aflevering praten we met Gerald Versluis van Microsoft. Hij werkt al bijna 2 jaar als software developer remote aan Xamarin Forms en geeft ons tips en tricks.

Gerald Versluis:
https://gerald.verslu.is/

Home setup:
https://twitter.com/jfversluis/status/1215568118552154112?s=20

Hanselman post:
https://hanselman.com/blog/LoveInATimeOfCoronaVirusTipsTricksAndBestPracticesForWorkingRemotely.aspx

3: JavaScript front-end frameworks

In deze aflevering bespreken we de drie populairste JavaScript front-end frameworks van dit moment. We kijken naar de voordelen van elk framework en bespreken de nadelen. Ook kijken we naar een nieuw en opkomend framework genaamd svelte die het anders doet als de rest door geen virtual dom te gebruiken.

Bronnen:
https://merehead.com/blog/angular-vs-react-vs-vue-2020/
https://stackoverflow.blog/2018/01/11/brutal-lifecycle-javascript-frameworks/
https://medium.com/@patricianeil248/react-vs-vue-which-is-better-for-2020-c484f22c67a8
https://dev.to/jesseskinner/svelte-is-the-most-beautiful-web-framework-i-ve-ever-seen-325f 
https://dev.to/richharris/why-i-don-t-use-web-components-2cia

Playwright:
https://github.com/microsoft/playwright

Istio(Service Mesh):
https://istio.io/

Kiali:
https://kiali.io/

Nuxt.js:
https://nuxtjs.org/

Svelte:
https://svelte.dev/

2: CI / CD

In deze aflevering bespreken we het thema CI / CD. Samen met onze gast Martin Ligtenberg praten we over wat CI / CD nu daadwerkelijk betekend. En kijken we op welke manieren je CI / CD pipelines kunt automatiseren. Ook praten we over wat er in de toekomst wellicht mogelijk zal zijn en waar de focus binnen dit thema naar onze mening naartoe gaat.

Bronnen:
https://www.consultancy.nl/nieuws/16755/continuous-integration-continuous-delivery-de-stap-na-agile

https://www.atlassian.com/continuous-delivery/principles/continuous-integration-vs-delivery-vs-deployment

https://www.polteq.com/kennisdeling/i4agile-ci-cd/

https://dev.to/credencys/8-best-practices-for-successful-implementation-of-devops-in-your-enterprise-2k93

https://www.gocd.org/2017/05/02/what-does-pipelines-as-code-really-mean/

SonarCloud:
https://sonarcloud.io/

Load More Posts

    Wil je meer weten?

    wereld kaart